Vážení pacienti,

pokud aktuálně trpíte tzv. akutním respiračním onemocněním, příčin těchto onemocnění je celá řada, dominují příčiny virové. Mezi viry jenž způsobují tato onemocnění, patří viry chřipky, rhinoviry, RS viry, pneumoviry (to vše bylo zachyceno i v letošní sezóně - dle dat Krajské hygienické stanice).

Možnou příčinou potíží může být i nový typ koronaviru CoVid 19.

Bez laboratorního vyšetření to nelze spolehlivě vyloučit ani potvrdit.

Protože testovacích setů není tolik, kolik bychom si představovali, musíme každé testování zvážit tak, abychom je využili efektivně.

Testování nemá smysl v prvních dnech potíží – tzv. rychlotest bude pravděpodobně negativní. Zvlášť když máte jen mírné potíže, bez vysokých teplot a cítíte se relativně dobře.

Podmínkou k testování jsou:

 • několik dnů trvající teplota nad 38 stupňů Celsia
 • suchý, úporný kašel
 • dušnost, schvácenost

Pokud Vaše příznaky nejsou zřetelně horší, ve srovnání s Vašimi dřívějšími obtížemi v předchozích letech (u prodělaných respiračních infekcí), pak není důvod provádět testování, na způsobu léčby se nic nezmění:

 • zůstaňte v domácím prostředí, zavolejte k nám do ordinace, kde Vám vystavíme pracovní neschopnost. Můžete užívat léky na snížení teploty (paracetamol, ibuprofen, acylpyrin, metamizol, Novalgin), na kašel a vitamíny D, C.
 • Naordinujte si klid, dostatek spánku, větrejte, relaxujte a odpočívejte.
 • Hodně pijte, nejlépe teplé nápoje.
 • Podpořte imunitní systém i vhodnou stravou.
 • Můžete provádět pravidelná dechová cvičení (dle Vašich možností), 5xhluboký nádech a dlouhý výdech, ideálně několikrát za den, ideálně v čerstvě provětrané místnosti, zlepšíte tím práci dýchacích svalů, lépe se prokysličíte a ověříte si, jak jste na tom s dechovými funkcemi.
 • Doporučuji omezit sledování webu, jak se nákaza šíří, kolik je nemocných, mrtvých apod., stejně bez znalosti souvislostí těchto případů Vám to nic dobrého nepřinese.
 • Omezte kontakt s ostatními osobami na minimum, dodržujte zásady správné hygieny, noste i doma roušku! (Pokud jste nemocní, nenoste respirátor s ventilem – tím nechráníte nikoho kolem, ventilem se virus dostává do okolí).

Další informace najdete na stránkách
Krajské hygienické stanice, www.khsova.cz,
Státního zdravotního ústavu, www.szu.cz,
či Ministerstva zdravotnictví, www.mzcr.cz.


Komunikace s námi:

 1. Vždy nejdříve telefonujte, nechoďte do ordinace bez ohlášení.
 2. Domluvíme se spolu na dalším postupu telefonicky, pokud bude nutné naše vyšetření, objednáme vás na určitý přesný čas.
 3. Zda je nutný test na koronavirus rozhoduje prakt. lékař nebo hygiena dle vydaných doporučení a nařízení Ministerstva zdravotnictví, musíte mít žádanku.
 4. Nemocenskou vám vystavíme elektronickou cestou.
 5. V případě opravdu náhlých změn Vašeho stavu volejte číslo 112, všechno jim sdělte a další postup nechte na záchranářích

Vaše praktická lékařka MUDr. Lenka Murcková

Tento dokument si můžete stáhnout zde