Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

 Název výkonu Cena
 Cílené vyšetření a aplikace očkovací látky 100 
 Cílené vyšetření a vydání posudku 250 
 Cílené vyšetření praktickým lékařem 250 
 Jednoduchý administrativní výkon za 10 min 70 
 Komplexní vyšetření a vydání posudku 500 
 Vyšetření pro řidičský průkaz 500 
 Kontrolní vyšetření pro ŘP nad 65 let 260 
 Kontrolní vyšetření praktickým lékařem 260 
 Konzultace nesledující léčebný účel 30 minut 300 
 Kopie dokumentace za jednu stranu
 Doprava za klientem/km
 Odběr krve ze žíly 50 
 Prohlídka pracoviště a vyhotovení zápisu za půl hodiny 350 
 Stanovení okultního krvácení 180 
 Opakované vyšetření pro držení zbrojního průkazu 500 
 Vyšetření pro vydání zbrojního průkazu + posudek 1000 
 Vydání posudku před nástupem k studiu 50-150 
 Výpis ze zdravotnické dokumentace 100-250 
 Vystavené zdravtoního průkazu + vyšetření 250 
 Minimální kontakt nesledující léčebný účel 30 
 Stanovení hladiny glukosy na žádost pacienta 26 
 Výkony pracovnělékařských služeb dle smlouvy 
 Přednostní ošetření 300 
 Ošetření mimo ordinační hodiny 260