Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

 Název výkonu Cena
 Cílené vyšetření a aplikace očkovací látky nehrazené zdravotní pojišťovnou (není zahrnuta cena očkovací látky - dle ceníku dodavatele) 250 
 Předoperační vyšetření k zákrokům nehrazeným zdravotní pojišťovnou (bez EKG a laboratorního vyšetření) 500 
 Cílené vyšetření praktickým lékařem 300 
 Jednoduchý administrativní výkon. 100 
 Složitý administrativní výkon ( zpráva lékaře, lékařské potvrzení, potvrzení k žádosti do domova seniorů......)u 300 
 Vyšetření pro řidičský průkaz 600 
 Vyšetření a posudek pro ŘP nad 65 let s platnou preventivní prohlídkou/ bez platné preventivní prohlídky 300/600 
 Vydání posudku před nástupem ke studiu 300 
 Konzultace nesledující léčebný účel 15 minut 300 
 Nahlížení do zdravotní dokumentace za přítomnosti zdrav. pracovníka ordinace za každých započatých 30 minut 500 
 Kopie dokumentace na žádost pacienta 1 strana 10 
 Doprava za klientem ( mimo spádové území) / km 20 
 Lékařská zpráva o úrazu, nemoci, prac.neschopnosti na žádost klienta, soudu, komerční pojišťovny, policie - dle časové náročnosti za 30 minut 600 
 Podrobný výpis na žádost klienta, komerční pojišťovny dle časové náročnosti za 30 minut 600 
 Vyšetření a posudek pro dobrovolné hasiče 400 
 Opak.vyšetření pro držení zbrojního průkazu + posudek 600 
 Vyšetření pro vydání zbrojního průkazu + posudek 1000 
 Výpis ze zdravotnické dokumentace 300 
 Výpis ze zdravotnické dokumentace do vlastního formuláře 500 
 Výpis ze zdravotnické dokumentace expresní / do 24 hod/ 600 
 Vyšetření a vystavení zdravotního průkazu 250 
 Odběr krve ze žíly na žádost pacienta (není zahrnuta cena požadovaných vyšetření dle ceníku laboratoře ) 60 
 Aplikace injekcí indikovaných v jiném zdravotnickém zařízení ( hořčík, vit. B12, vit. B, hormonální inj....) 50 
 Stanovení hladiny glukosy glukometrem na žádost pacienta 25 
 Komplexní vyšetření a vydání posudku o zdravotní způsobilosti k práci 600 
 Výkony pracovnělékařských služeb dle smlouvy 
 Poplatek za přednostní ošetření 300 
 Poplatek za ošetření mimo ordinační hodiny 300 
 Stanovení okultního krvácení – test ze stolice 450 
 Provedení antigenního testu SARS CoV2 + certifikát 300 
 Provedení EKG na vlastní žádost 200 
 Ztráta nebo proexpirování zkumavky na test okultního krvácení do stolice 50